Steenfabriek de Werklust, Losser

De Werklust geniet sinds 1999 bescherming als Rijksmonument. Het is dan ook een waardevol cultuurhistorisch complex omdat alle onderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de ringoven, met in het midden de circa 45 meter hoge schoorsteen, waaruit het uiteindelijke product, de unieke Ossesteen, te voorschijn kwam. Kom eens bij ons langs en aanschouw met eigen ogen de historische productiemiddelen, het smalspoor, de vormloods met strengpers, de lange houten droogloodsen en de waardevolle ringoven. Onze vrijwilligers vertellen u graag alles over het productieproces van en de geologische kwaliteiten van de kleigroeve.Naast het educatieve karakter van de rondleiding over de locatie, bestaat de mogelijkheid om verschillende activiteiten te ondernemen zoals boerenklompgolf; 12 holes en handboogschieten.

Website Steenfabriek de Werklust