IVN Losser

De IVN afdeling Losser is heel aktief op en rond het arboretum Poort Bulten, ze verzorgen rondleidingen, vervaardigen lesbrieven en hebben leuke programma's met de jeugd.

Ook verzorgt men af en toe een mooie wandeling, groencursus etc. IVN-Losser bestaat uit ruim 50 actieve leden, verdeeld over een zestal werkgroepen:

  • De werkgroep (natuur)gidsen, die voor het publiek wandelingen organiseert en begeleidt. Daarnaast wordt er tenminste één keer per jaar een lezing gegeven voor een breed publiek.
  • De werkgroep landschapsbeheer, die onderhoud verricht in o.a. de Duivelshof-oost te Losser.
  • De werkgroep schoolgidsen, die jaarlijks twee projecten, één in het voorjaar en één in het najaar, organiseert voor basisscholen in Losser, Overdinkel en de Lutte.
  • De werkgroep kruidentuin, die een kruidentuin onderhoudt op het terrein van het verpleeg- en verzorgingshuis Zorggroep St. Maarten in Losser.
  • De werkgroep buitengebied, die plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en / of milieu - opgesteld voor Losser en omgeving - bestudeert en reageert met een zienswijze - waarin op - en aanmerkingen op de plannen staan - naar de opsteller(s) van de plannen.
  • De werkgroep vlinders, die onderzoek doet naar (nacht)vlinders.

Heeft u interesse in een groencursus, download dan hier het programma. Hieronder kunt u enkele lesbrieven vinden die u kunt gebruiken in het Arboretum. Deze zijn gemaakt door de IVN afdeling Losser in samenwerking met het Arboretum.