Keltische Boomkalender

Ons arboretum heeft sinds kort een eigen webAPP (klik hier voor de download). Via deze App kunt u bepalen welke boomsoort u bent, dit wordt gedaan naar aanleiding van de keltische boomkalender.

Voor degene die nog niet beschikken over een moderne smartphone, hier kunt u de kalender ook downloaden. (klik hier)

In het Arboretum staan bij de diverse boomfamilies QR codes en middels deze code kunt u dan achterhalen welke eigenschappen er bij de desbetreffende boomfamilie horen.