Chamaecyparis obtusa 'Nana' (Hinokicypres (dwergvorm))